Regional variations in the prevalence and misdiagnosis of air flow obstruction in China: baseline results from a prospective cohort of the China Kadoorie Biobank (CKB)

Om Kurmi, Liming Li, Margaret Smith, Mareli Augustyn, Junshi Chen, Rory Collins, Yu Guo, Yabin Han, Jingxin Qin, Guanqun Xu, Jian Wang, Zheng Bian, Gang Zhou, Kourtney Davis, Richard Peto, Zhenming Chen, Liming Li, Zhengming Chen, Junshi Chen, Rory CollinsRichard Peto, Zhengming Chen, Garry Lancaster, Xiaoming Yang, Alex Williams, Margaret Smith, Ling Yang, Yumei Chang, Iona Millwood, Yiping Chen, Sarah Lewington, Sam Sansome, Robin Walters, Om Kurmi, Yu Guo, Zheng Bian, Can Hou, Yunlong Tan, Zheng Wang, Xin Cai, Huiyan Zhou, Xuguan Chen, Zengchang Pang, Shanpeng Li, Shaojie Wang, Silu Lv, Zhonghou Zhao, Shumei Liu, Zhigang Pang, Liqiu Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Regional variations in the prevalence and misdiagnosis of air flow obstruction in China: baseline results from a prospective cohort of the China Kadoorie Biobank (CKB)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences