Primary combustion intermediates in lean and rich low-pressure premixed laminar 2-methylfuran/oxygen/argon flames

Lixia Wei, Zheming Li, Laihui Tong, Zhandong Wang, Hanfeng Jin, Mingfa Yao, Zunqing Zheng, Chongming Wang, Hongming Xu

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    44 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Primary combustion intermediates in lean and rich low-pressure premixed laminar 2-methylfuran/oxygen/argon flames'. Together they form a unique fingerprint.

    Chemistry