Ownership influence and CSR disclosure in China

Yuan Yuan Hu, Yanhui Zhu, Jon Tucker, Yuxiao Hu

Research output: Contribution to journalArticle

15 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ownership influence and CSR disclosure in China'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics