Nowe tłumaczenia na język angielski wierszy Norwida „Fatum” i „W Weronie”, w świetle kryteriów, zaproponowanych przez Agatę Brajerską-Mazur

P. Corness

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Do przygotowania nowego przekładu wierszy Norwida Fatum i W Weronie skłoniła mnie monografia Agaty Brajerskiej-Mazur opublikowana w r. 2002 – analiza krytyczna wcześniejszych tłumaczeń na język angielski. Chciałem, w miarę możliwości, spełnić kryteria dla idealnego tłumaczenia tych wierszy, określone w wymienionej książce. W swojej prezentacji zwracam uwagę na trudności, na które napotkałem podczas swojej pracy, omawiam strategie translatorskie, stosowane dla osiągnięcia celów i dla rozwiązaniu problemów.
Original languagePolish
Title of host publicationUnknown Host Publication
Publication statusPublished - 2016

Bibliographical note

The article is to be published in Proceedings of a Conference on the writer Cyprian Norwid held at the Catholic University of Lublin, 5th-6th November 2013. Details of the publisher are not yet available.

Cite this