Mediterranean lifestyle and cardiovascular disease prevention

Ekavi Georgousopoulou, Duane Mellor, Nenad Naumovski, Evangelos Polychronopoulos, Stefanos Tyrovolas, Suzanne Piscopo, Giuseppe Valacchi, Foteini Anastasiou, Akis Zeimbekis, Vassiliki Bountziouka, Efthimios Gotsis, George Metallinos, Dimitra Tyrovola, Alexandra Foscolou, Josep-Antoni Tur, Antonia-Leda Matalas, Christos Lionis, Labros Sidossis, Demosthenes Panagiotakos

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mediterranean lifestyle and cardiovascular disease prevention'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry