Kadınlar ve Cinsiyetleşmiş Mekanlar

Translated title of the contribution: Women and Gendered Spaces

Research output: Practice-Based and Non-textual ResearchWeb publication/site

Abstract

Mimaride toplumsal cinsiyet kavramı ile ilintili mekansal düzenlemeler için “cinsiyetleşmiş mekanlar” (gendered spaces) tanımını kullanmak mümkündür. Cinsiyetleşmiş mekanların en uç örneğini ise kadınlar ve erkekleri ayırmaya teşebbüs eden mekanlar oluşturmaktadır. Bu anlayış tarih boyunca bazen iki farklı cinsiyet için iki farklı mekan yaratmaya çalışmış, bazen de bir cinsiyeti (genellikle kadınları) kısıtlama ve engelleme yoluyla karşı cinsiyete ait olan mekanları genişletmiştir. Bunlara örnek olarak Musevilerin Mechitza’sından ve Müslümanların hicabından bahsetmek mümkündür.

Mechitza, Musevi yasal sistemi Halaha’nın bir parçası olarak, en genel haliyle Ortodoks sinagoglarda erkek ve kadınlara ait bölümleri ayıran fiziksel bir bölücü anlamına gelir. Bu uygulamanın arkasındaki yatan düşünce iki yönlüdür: Birincisi, rastgele cinsel ilişkiye yol açabileceği düşünülen farklı cinsiyetlerin karışmalarını önlemeye; ikincisi ise, farklı cinsiyetlerin dini görevlerini gerçekleştirdikleri sırada “saf” olmayan düşüncelere kapılmamaları için etkileşim içinde olmalarını engellemeye yöneliktir. Mechitza cinsiyetler üzerinden toplumu iki parçaya bölmeye çalışıyor, ancak her iki cinsiyet için eşit mekanlar sunuyor. Kadın ya da erkek kendi cinsiyetine ait mekanlarla donatılıyor.It is possible to use the definition of "gendered spaces" for spatial arrangements related to the concept of gender in architecture. The most extreme example of gendered spaces is spaces that attempt to separate men and women. Throughout history, this understanding has sometimes tried to create two different spaces for two different genders, and sometimes it has expanded the spaces belonging to the opposite sex by restricting and blocking one gender (usually women). As an example, it is possible to mention the Mechitza of the Jews and the hijab of the Muslims.

Mechitza refers to a physical divider as part of the Jewish legal system Halakha, most generally separating male and female sections in Orthodox synagogues. The idea behind this practice is twofold: first, to prevent the mixing of different sexes, which is thought to lead to promiscuous sexual intercourse; the second one is aimed at preventing the different genders from interacting while performing their religious duties so that they do not fall into “pure” thoughts. Mechitza tries to divide society into two parts over the genders, but offers equal spaces for both genders. Men or women are equipped with spaces of their own gender.
Translated title of the contributionWomen and Gendered Spaces
Original languageTurkish
Place of PublicationTurkey
PublisherBirikim
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 8 Mar 2009
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Women and Gendered Spaces'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this