Integraal denken en doen in de landbouw: Naar 10 denkstappen van Jaap van Bruchem

Eline Kieft, Henk Kieft

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Elk landbouwbedrijf is een complex geheel. Adviseurs bekijken zo’n bedrijf vanuit hun eigen specialisme. Het is de kunst van boer en de boerin om al die processen goed op elkaar af te stemmen. Pas dan krijg je een vitaal en robuust bedrijf. Dat vraagt om overzicht van en inzicht in dat complexe geheel. ‘Integraal denken en doen’ beschrijft een tiental heel uiteenlopende invalshoeken om al die levensprocessen in je landbouwsysteem op elkaar af te stemmen. Van concreet kringloopdenken tot intuïtief waarnemen.

Dit boek helpt je aan een breder wereldbeeld, je persoonlijke waarnemingen te vertrouwen en te verweven met formeel erkende kennis. Het is geen receptenboek voor allerlei kwalen, maar duidt meer op een stijl van denken en doen. Het helpt je -hopen wij- de balans te vinden tussen hoofd, hart en bedrijf - en de durf om ingeroeste praktijken en kennis los te laten om een nieuwe stijl te bereiken. Vormgeefster Jet Sennema heeft aan onze teksten een prachtige vorm gegeven. Een vorm die dit boekwerkje eigenlijk verheft tot een kunstwerkje, passend bij de kunst van die boeren en boerinnen die het integrale werken verstaan.
Original languageDutch
Place of PublicationPOD
PublisherBoekenBestellen
ISBN (Print)9789090301099
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this