Freezing of gait detection considering leaky wave cable

Xiaodong Yang, Syed Shah, Nan Zhao, Zhiya Zhang, Dou Fan, Jianxun Zhao, Weigang Wang, Masood Ur-Rehman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

56 Citations (Scopus)

Search results