Etik Bir Sorun Olarak Mimarlar İş-Galindeki Mimarlık

Translated title of the contribution: Architects as an Ethical Issue Architecture in Business

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Mimarlık alanının tarihsel gelişimine baktığımız zaman, mimarlığın bir zanaat olarak ortaya çıkışını ve zanaatkar ustalar olarak mimarların bu alandaki kontrolü ele geçirmelerini, daha
sonra mimarlığın bir disiplin haline gelmesini ve böylelikle formel eğitim almış mimarların bu alanda güç sahibi olmalarını, bunların birleşerek ve örgütlenerek, toplumsal yapı ve devlet nezdinde tanımlanarak ve kamu onayı alarak mimarlığı bir meslek alanına dönüştürmelerini ve son olarak da mimarlığın bir iş (business) ve uğraş (occupation) olarak kapitalist düzen içerisinde yerleşmesini çeşitli aşamalar olarak tanımlayabiliriz. Bu yazıda özellikle son
yıllarda kapitalist düzen içerisinde yerini daha da pekiştiren mimarlığın durumu, İngilizce uğraş ve ayrıca işgal anlamına gelen occupation kelimesinden esinlenilerek ve mimarlığın
ticarileşmesine vurgu yaparak türetilen “iş-gal” terimi bağlamında ve etik bir değerlendirme çerçevesinde eleştirilmektedir.
Translated title of the contributionArchitects as an Ethical Issue Architecture in Business
Original languageTurkish
JournalSerbest Mimar Journal of Architecture
Volume11
Publication statusPublished - 2013

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Architects as an Ethical Issue Architecture in Business'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this