(مشخصات نویسندگان مقاله کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم گرم و مرطوب ( مطالع موردی: شهر میناب

Translated title of the contribution: Reduction in energy consumption for buildings in hot and humid climates

Mehdi Sadounandi, Morteza Khorami

Research output: Contribution to conferenceOtherpeer-review

Abstract

اقلیم گرم و مرطوب در ایران بدلیل نزدیکی به خط استوا و مجاورت با سواحل جنوبی کشور ، بستر لازم برای جذب انرژی گرمایی را داراست. لذا وجود این انرژی فراوان در محیط باعث شده است تادما و رطوبت متناسب با شرایط آسایش وجو نداشته باشد. از اینرو استفاده از کولرهای گازی و سایر لوازم برودتی در حالیست که بکارگیری این شیوه هر چند به صورت موضعی شرایط آسایش را فراهم می کند، اما به علت ورود انرژی حاصل از بکارگیری از این لوازم انرژی موجود در این مناطق افزایش یافته و باعث می شود شرایط موجود به طور مستمر به حالت بحرانی نزدیک می شود. بنابراین لازم است تا شیوه های مورد استفاده در این مناطق به نحوی اصلاح گردد تا ضمن فراهم کردن شرایط آسایش ، انرژی موجود در منطقه را نیز کاهش دهد.

The hot and humid climate in Iran, due to its proximity to the equator and its proximity to the southern shores of the country, has the potential to absorb thermal energy. Therefore, the presence of this enormous amount of energy in the environment has caused tiredness and moisture to fit into comfortable conditions. Therefore, the use of gas coolers and other refrigeration appliances, although the application of this method, although providing topical conditions of comfort, is increased due to the entry of energy from the use of these energy supplies in these areas and makes The existing conditions are continually approaching critical situations. Therefore, it is necessary to modify the practices used in these areas in such a way as to reduce the energy in the area while providing comfort
Translated title of the contributionReduction in energy consumption for buildings in hot and humid climates
Original languageMultiple
Publication statusPublished - 2003

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reduction in energy consumption for buildings in hot and humid climates'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this