مشخصات نویسندگان مقاله افزایش بهره وری در مصرف انرژی از طریق تهویه طبیعی در ساختمانها

Translated title of the contribution: Increased optimization in energy consumption by natural air conditions in the buildings

Research output: Contribution to conferenceOtherpeer-review

Abstract

یکی از الزامات اساسی در طراحی و اجرای ساختمانها، تعبیه سیستم تهویه هواست. امروزه این موضوع بدیل پیشرفتهای صنعتی و دسترسی آسان به منابع انرژی فسیلی از طریق سیستمهای تهویه مصنوعی مانند کولر، چیلرها و مانند آن انجام می شود. در حالیکه بررسی اجمالی از شیوه های بکار گرفته شده توسط پیشینیان در مورد رفع نیاز تهویه ساختمانها نشان می دهد که هنر و خلاقیت آنها در بکارگیری نیروها و انرژی طبیعی سبب شده بود تا بدون نیاز به وسایل مکانیکی، جریان هوای مطبوعی را در طول سال در فضاهای داخل ساختمان ایجاد نمایند. در تحقیق حاضر ابتدا ویژگی ها و اصول حاکم بر ساخت سیستمهای تهویه طبیعی برای ایجاد سرمایش و در ساختمانها مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا عملکرد بادگیر به عنوان یکی از شاهکارهای معماری گذشته تشریح شده است، سپس با الگو گرفن از ایده های کلی مربوط به آن ، روشهایی برای استفاده از تهویه طبیعی هوا در فصول گرم سال در ساختمانهای متعارف ارائه می شود که در مناطق مختلف ایران از جمله مناطق گرم و مرطوب، گرم و خشک و حتی معتدل و مرطوب نیز قابل استفاده می باشد.

One of the basic requirements in the design and implementation of buildings is the installation of air conditioning system. Today, this is a substitute for industrial progress and easy access to fossil fuels through ventilation systems such as coolers, chillers, and the like. While an overview of the practices used by the predecessors to address the need for ventilation of buildings shows that their art and creativity in utilizing forces and natural energy has caused the air flow throughout the year without mechanical means Build spaces inside the building
Translated title of the contributionIncreased optimization in energy consumption by natural air conditions in the buildings
Original languageMultiple
Publication statusPublished - 2003

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Increased optimization in energy consumption by natural air conditions in the buildings'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this