بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات

Translated title of the contribution: Feasibility study of arming some of the natural fiber cement composites from waste

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

کاربرد الیاف در خمیر سیمان، به‌منظور ارتقاء ویژگی‌های کامپوزیت‌های سیمانی، از مدت‌ها قبل مورد توجه محققین قرار گرفته است. از نظر پایداری در شرایط محیطی و مقاومت در برابر نیروهای وارده، هریک از انواع کامپوزیت‌های سیمانی رفتار متفاوتی دارند. این رفتار به چهار عامل اساسی ارتباط دارد: نوع الیاف، درصد اختلاط، روش ساخت و مواد افزودنی. در تحقیق حاضر، به‌منظور شناخت رفتار خمشی کامپوزیت‌های ساخته‌شده از انواع الیاف طبیعی، نمونه‌های آزمایشگاهی در قالب سه گروه عام طراحی، ساخته و آزمایش شده است: گروه اول شامل ساقه‌ی گیاه نیشکر، گروه دوم شامل ساقه‌ی گیاه اکالیپتوس و گروه سوم شامل الیاف کرافت که حاصلِ ضایعات کاغذهای قهوه‌یی است. در هر گروه درصدهای مختلف وزنی الیاف نسبت به سیمان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های ساخته شده با این الیاف در کنار نمونه‌ی شاهد )بدون الیاف( از نظر مقاومت خمشی و ضریب کشسانی مقایسه شده‌اند و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مطالعات ریزساختار نیز انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که الیاف کرافت و باگاس در افزایش شکل‌پذیری و مقاومت خمشی کامپوزیت عملکرد مناسبی داشته‌اند و الیاف اکالیپتوس تأثیر زیادی در بهبود رفتار خمشی کامپوزیت سیمانی، در مقایسه با نمونه‌ی شاهد، نداشته است.

Fibers used in cement paste, in order to enhance the properties of cement composites, has long been of interest to researchers. Sustainability of the environment and resist the forces exerted on each of the different behavior of cementitious composites. This behavior is related to four key factors: the type of fibers, percentage of mixing ethod, and additives.The waste paper is Qhvhyy. Different percentages of cement by weight of fibers in each group were studied. Samples made with the fibers in the control sample) without fiber (in terms of flexural strength and modulus of elasticity were compared using electron microscopy studies of microstructure is also performed. The results show that the bagasse kraft fibers to increase strength and flexural Shklpzyry have a great impact in improving performance and eucalyptus fiber composite flexural behavior of composite cement, compared with a control sample, is not.
Translated title of the contributionFeasibility study of arming some of the natural fiber cement composites from waste
Original languageUndefined
Pages (from-to)3-12
Number of pages10
JournalScientific and Research Journal, Sharif University of Technology
Volume26
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • ضریب کشسانی
  • مقاومت خمشی
  • الیاف
  • کامپوزیت سیمانی
  • Cement composites
  • fibers
  • Flexural strength
  • modulus of elasticity

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Feasibility study of arming some of the natural fiber cement composites from waste'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this